Trygga betalningar och ransoneringar under mycket långa perioder utan beroende av el eller datakommunikation.

Innovativa lösningar för säkrad handel under kriser och händelser.

Centralisering och digitalisering av betalsystem bidrar till ökad sårbarhet i handeln.


Afoliums trygga plattform garanterar allas lika rätt till förnödenheter när systemen blir otillgängliga.