Afolium AB är ett privat företag som bildades 2020. Företaget grundades och drivs av nuvarande ägare och har som mål att utveckla ett svenskt bolag som levererar en tjänst både i Sverige och internationellt.


Företaget med dess ägare ser en unik möjlighet att utveckla en tjänst inom ett område där det för tillfället saknas lösningar.

I företagets ledning finns en lång och bred erfarenhet inom krishanteringssystemet, både ur ett systemleverantörsperspektiv och från ett aktörsperspektiv. Robust och säker kommunikation är ett av fundamenten i att tillhandahålla lösningen, områden där det finns gedigen förståelse för både behov och lösningar.


Företagets ledning har dessutom arbetat inom olika roller i näringslivskedjan, från att ta fram nya och innovativa produkter, att leverera tjänster och att erbjuda experttjänster för offentliga aktörer. Erfarenheterna är både på nationell nivå, men framför allt på internationell nivå.


Ledningen har god kunskap om både försäljning, distribution och drift av produkter och lösningar på global nivå, liksom att samarbeta med andra internationella aktörer för att tillhandahålla lösningar på den internationella arenan.